Wypróbuj jedyne pieluszki stworzone we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka

Dada Pantsy 6 EXTRA LARGE - 18 szt. / 16+ kg
12345
średnia ocen: 4.8 z 5 głosów

Kolo­rowe rysunki pobu­dzają kre­atyw­ność dziecka.
Dzięki ela­stycz­nym bocz­kom zakła­da­nie pant­sów staje się szyb­sze i łatwiej­sze.
Pantsy są dopa­so­wane do ciała dziecka, dzięki czemu nie krę­pują jego ruchów.
Pozwala na jesz­cze lep­sze dopa­so­wa­nie na tyle, dzięki czemu chroni przed ześli­zgi­wa­niem się pant­sów w cza­sie zabawy.
Zatrzy­mują wil­goć z dala od skóry dziecka.
Boczki można roze­rwać wzdłuż per­fo­ra­cji tak, by nie prze­ry­wać dziecku zabawy na czas zmiany pant­sów.
Chro­nią przed prze­cie­ka­niem przy nóż­kach nawet naj­bar­dziej ruchliwe dzieci.
Miękka war­stwa wewnętrzna zapew­nia kom­fort użyt­ko­wa­nia.
Ana­to­miczny kształt wkładu chłon­nego gwa­ran­tuje lep­sze dopa­so­wa­nie, szcze­gól­nie mię­dzy nóż­kami.
Prze­wiewna i miękka powłoczka pomaga chro­nić skórę dziecka.

19.99zł/opak.

zł/opak.

Pieluszki Dada Pantsy 6 EXTRA LARGE to pieluszki w formie majteczek przeznaczone dla dzieci powyżej 16 kg. Bardzo ułatwiają trening nocnikowy, a dzięki łatwemu zakładaniu i perforowanym, rozrywanym boczkom przydatnym przy zdejmowaniu pieluszki, dziecko nie musi nawet przerywać zabawy przy przewijaniu. Specjalna zielona warstwa absorpcyjna utrzymuje wilgoć z dala od skóry dziecka. Sprzedawane w paczkach po 18 sztuk.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje dotyczące pieluszki Dada, najedź kursorem na ikonę przy wizualizacji pieluszki.

Wasze Dziecko korzysta z naszych pieluszek? Oceńcie je!

Oceń produkt: