DADA TV - aktorzy. Odcinek 3

Jak połączyć swoje pasje z rodzicielstwem? Odpowiedzi udzielają Wiktoria i Krzysztof, którzy pracę w teatrze i aktorstwo połączyli z byciem rodzicami.