Pierwsza podróż Sindbada Żeglarza

Przeredagowane na podstawie: Baśnie z 1001 nocy z ilustracjami, przekład Marceli Tarnowski, Księgarnia Powszechna, 1938, Kraków. Redakcja, narracja, dźwięk i ilustracje: Biuro Podróży Reklamy