1 tydzień ciąży

Dopiero zaczęłaś miesiączkę i nie wiesz, że cykl, który się właśnie zaczął będzie tak znaczący.

Pierwszy tydzień ciąży to w zasadzie czas, kiedy jeszcze nie doszło do zapłodnienia, a więc de facto nie jesteś jeszcze w ciąży. Wiąże się to ze stosowaną w medycynie nomenklaturą w ramach której czas trwania ciąży oblicza się od pierwszego dnia ostatniej miesiączki.

Skąd takie obliczenia czasu ciąży? Bardzo trudno jest ustalić, w którym konkretnie dniu doszło do zapłodnienia. Stąd – by mieć jasność o którym etapie naprawdę mówimy, oblicza się jej czas trwania na podstawie standardowego cyklu miesiączkowego, który trwa 28 dni, czyli miesiąc księżycowy, co odpowiada 4 tygodniom. Ciąża trwa 9 miesięcy kalendarzowych – jest to 10 miesięcy księżycowych (40 tygodni). Do zapłodnienia dochodzi około jego 14 dnia, ale by móc określić, który to był tak naprawdę tydzień, uznaje się pierwszy dzień cyklu (czyli miesiączki przed zapłodnieniem) za początek pierwszego tygodnia ciąży.