Czerwony Kapturek

Przereagowane na podstawie: Bracia Grimm bajki z ilustracjami, przekład Marceli Tarnowski, Księgarnia Powszechna, 1938, Kraków.

Redakcja, narracja, dźwięk i ilustracje: Biuro Podróży Reklamy.