Kot w butach

Przereagowane na podstawie: oprac. Jadwiga M, 1942.

Redakcja, narracja, dźwięk i ilustracje: Biuro Podróży Reklamy.