Kot w butach

Lektor: Kamil Morydz
Autor: Sabina Stodolak

Przereagowane na podstawie: oprac. Jadwiga M, 1942.