Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Jak nauczyć dziecko czytać? Metoda glottodydaktyczna prawdopodobnie brzmi dla Ciebie zawile i być może nic Ci nie mówi. Popularniejszym jej określeniem jest „metoda Rocławskiego” od nazwiska językoznawcy, który ją opracował. Profesor podjął badania w latach 70. ze względu na coraz częstsze diagnozy dysleksji i trudności uczniów w początkowym etapie edukacji. Starał się znaleźć skuteczne rozwiązanie, które umożliwiłoby przygotowanie dziecka do procesu nauki czytania i pisania. Jego poszukiwania szybko przyniosły efekty, dając niesamowite rezultaty.

Na czym to dokładnie polega? Praca zaczyna się od specjalnych klocków – każda litera ma cztery warianty: wielką i małą litery w wersji pisanej i drukowanej. Każdy klocek ma zieloną podstawkę, która oznacza, że ta strona powinna znajdować się na dole, co ułatwia wzrokowe przyswajanie jej kształtu. Początkowo dzieci budują z nich rozmaite rzeczy, ale zielona podstawka zawsze musi znajdować się na dole. Musisz pamiętać o prawidłowym wymawianiu liter, jeśli dziecko o to zapyta. Zamiast: by, ky, gy mów krótko: b, k., g, to z kolei ułatwi później głoskowanie. W trakcie zabawy pamiętaj o pytaniu „jak litera ma na imię”, to zwiąże głoskę z kształtem litery. Zwróć także uwagę dziecka na sposób, w jaki powstaje dźwięk. Prawidłowy rozwój narządów mowy jest kluczowy, zalecane są także ćwiczenia emisyjne.

Drugi etap to nauka wymawianie wyrazów poprzez sylabizowanie ich. Zamiast uczyć dziecka wymawiania każdej litery po kolei, lepiej jest uczyć je od razu sylab, ułatwi to połączenie ich później w wyraz.

Trzeci etap. Po opanowaniu sylab, przechodzicie do syntezy morfemowej, czyli odłączania rdzenia wyrazu od jego przyrostka, np. pies – ek, kwiat – ek, kot – ek, itd. Dokonujesz podziału wyrazu i pokazujesz przy tym odpowiedni obrazek, zadaniem dziecka jest tylko złożenie wyrazu w całość.

Czwarty etap to dzielenie wyrazu w miejscu pomiędzy spółgłoską a samogłoską, najlepsze są do tego dłuższe wyrazy, np. he – li – kop – ter – ek, ja – błu – szko, itd. Prosisz dziecko, aby odgadło jaki to wyraz, ale nie wymagaj, by samo wyraz tak podzieliło.

Piąty etap polega na odłączaniu ostatniej głoski od wyrazu. Wyrazy dzielimy: helikoptere – k., piese – k., słoneczk – o, itd. Prosimy, by dziecko powiedziało jaki to wyraz i wskazało odpowiedni obrazek. Następnie odłączamy od słowa pierwszą literę zamiast ostatniej i powtarzamy ćwiczenie.

Szósty i ostatni etap metody Rocławskiego to synteza fonemowa. W praktyce wygląda to tak, że musisz przegłoskować wyraz, a dziecko musi go złożyć. Po jakimś czasie, aby skupić uwagę dziecka na dłużej, dodaj klaśnięcie po każdej wypowiedzianej literze.

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Stosując tę metodę, nie tylko znacznie ułatwisz malcowi naukę czytania, ale również naukę analitycznego myślenia niezbędnego w przedmiotach ścisłych.